Adam Żach, HDS Polska Sp. z o.o.

15 października, 2014 11:55 am Published by

“Efektywna współpraca oraz jakość przeprowadzanych działań powodują, że rekomendujemy firmę Inventory Solutions jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w dziedzinie inwentaryzacji rzeczowych i majątkowych.”

Adam Żach, HDS Polska Sp. z o.o.

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.